logotype

About 200 years ago the Scottish cleric Robert Stirling invents a safe heat engine, as an alternative to the still dangerous in its dusk steam engine.
Today, after more than 20 years of experience in manufacturing of highly responsible spare parts for the rolling-stock and the railway infrastructure, TRANSCOM'S presents to you a scaled model of the invention that saved thousands of lives in the past.

СУВЕНИР

В настоящето стирлинговият двигател намира своето все по-широко приложение - от океанските дълбини, като задвижващ двигател на най-модерни атомни подводници, до последната граница - космосът - като енергиен източник на високотехнологични спътници.

С този действащ образец, ние от ТРАНСКОМ'С напомняме, че съвместната ни работа осигурява безопасността на транспорта в европейската железопътна мрежа и Ви пожелаваме успешно и безаварийно сътрудничество!

ПРИНЦИП НА РАБОТА

ПРИНЦИПНА СХЕМА

Подобно на парната машина стирлинговият двигател се класифицира като двигател с външно горене, тъй като топлинната енергия навлиза през тялото на двигателя. За разлика от парната машина, при която работния флуид преминава в течно и газообразно състояние, при стирлинговия двигател флуидът е винаги под формата на газ.

Работният цикъл - типичен за топлинен двигател се състои от:
1. Свиване на студения газ;
2. Нагряване на газа;
3. Разширяване на нагретия газ;
4. Охлаждане на газа и повтаряне на цикъла.

 

ВЕНТИЛАТОР

В модерния бит приложението на стирлинговия двигател все още е ограничено, но за да ви представим реалните възможности на технологията,ние от ТРАНСКОМ’С разработихме вентилатор за принудителна конвекция задвижван само от топлината на Вашата печка или камина. Задвижващият го стирлингов двигател не отстъпва по мощност на електрическите си конкуренти, а ритмичната му и безшумна работа внасят допълнителен стил и уют във Вашия дом.

2018 ©  TRANSCOM'S