RV - Реле вентил

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСКОМ'С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
1 КАПАЧКА RV – 002 4A 68108 587 – 5064
2 ВТУЛКА / КАПАЧКА RV – 003 4A 30502 555 – 5034
3 КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН RV – 004 4A 31340/10 594 – 5016
4 МАНШЕТ RV – 005 4A 18294/18 593 – 7010
5 ПРУЖИНА RV – 006 4A 30485/11 590 – 5052
6 ТАЛЕРКА ПРУЖИННА RV – 007 4A 30503 575 – 5021
7 ТАЛЕРКА RV – 008 4A 30704 587 – 5060
8 ПРУЖИНА RV – 009 4A 30485/10 590 – 5084
9 МГ – ВЕНТИЛ RV – 010 I / 14752 56 – 5080
10 ФИЛТЪР RV – 011 4B 22845 585 – 5005
11 МЕМБРАНА RV – 014 4A 30507 593 – 8003
12 МГ – ВЕНТИЛ RV – 015 I / 14751 56 – 5007
13 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН RV – 016 4A 27763/10 593 – 6003

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.