DU – 049

КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН DU – 049
Референтен номер: 4A 31340/15
Референтен номер: 594 – 5021

Описание

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.
*TRANSCOM’S is not affiliated with the manufacturers of the reference part numbers. They are shown for illustrative purpose only.