DU – 051

МГ – ВЕНТИЛ DU – 051
Референтен номер: I / 14373
Референтен номер: 56 – 5081

Описание

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.
*TRANSCOM’S is not affiliated with the manufacturers of the reference part numbers. They are shown for illustrative purpose only.