logotype

От 2004 година производството на всички компоненти в ТРАНСКОМ'С е обект на Системата за управление на качеството ISO 9001:2000, която е въведена с помощта на TUV Rheinland.

Високото качество на продуктите на ТРАНСКОМ'С се дължи едновременно на високата квалификация и внимателен подбор на над 50-те профилирани специалисти, работещи във фирмата и на специфичната лабораторна база създавана през годините за нуждите на производството и контрола на материалите и крайната продукция.

Сертификат ISO9001:2000

2018  TRANSCOM S