СТИРЛИНГОВ ДВИГАТЕЛ

Stirling SouvenirПреди близо 200 години, шотландският свещеник Робърт Стирлинг е създал безопасен топлинен двигател като алтернатива на твърде несигурната в зората си парна машина.
Днес, след повече от 30 години опит в производството на високоотговорни резервни части за влаковите спирачки и контакна мрежа, ТРАНСКОМ’С Ви представя умален модел на изобретението спасило хиляди човешки животи в миналото.

СУВЕНИР

В настоящето стирлинговият двигател намира своето все по-широко приложение – от океанските дълбини, като задвижващ двигател на най-модерни атомни подводници, до последната граница – космосът – като енергиен източник на високотехнологични спътници.

С този действащ образец, ние от ТРАНСКОМ’С напомняме, че съвместната ни работа осигурява безопасността на транспорта в европейската железопътна мрежа и Ви пожелаваме успешно и безаварийно сътрудничество!

ПРИНЦИП НА РАБОТА

Stirling Scheme

ПРИНЦИПНА СХЕМА

Подобно на парната машина стирлинговият двигател се класифицира като двигател с външно горене, тъй като топлинната енергия навлиза през тялото на двигателя. За разлика от парната машина, при която работния флуид преминава в течно и газообразно състояние, при стирлинговия двигател флуидът е винаги под формата на газ.

Работният цикъл – типичен за топлинен двигател се състои от:
1. Свиване на студения газ;
2. Нагряване на газа;
3. Разширяване на нагретия газ;
4. Охлаждане на газа и повтаряне на цикъла.

ВЕНТИЛАТОР

В модерния бит приложението на стирлинговия двигател все още е ограничено, но за да ви представим реалните възможности на технологията,ние от ТРАНСКОМ’С разработихме вентилатор за принудителна конвекция задвижван само от топлината на Вашата печка или камина. Задвижващият го стирлингов двигател не отстъпва по мощност на електрическите си конкуренти, а ритмичната му и безшумна работа внасят допълнителен стил и уют във Вашия дом.