AK - A-Камера

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСКОМ'С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
1 МЕМБРАНА AK – 001 4А 30487 593 – 8005
2 МЕМБРАННА ПОДЛОЖКА AK – 002 I / 11613 586 – 5051
3 ПРУЖИНА AK – 003 4А 30485/5 590 – 5043
4 ГИЛЗА AK – 005 4А 66054 566 – 5004
5 ПРУЖИНА AK – 006 4A 66055 590 – 5036
6 ПРУЖИНА AK – 007 4A 10327 590 – 5009
7 ТАЛЕРКА ПРУЖИННА AK – 008 4А 66053 567 – 5022
8 ШИБЪР / БУТАЛО AK – 009 4A 66090 564 – 5031
9 К – МАНШЕТ AK – 010 4В 53653 593 – 7512
10 ФИЛТЪР AK – 011 В 40415 593 – 5100
11 ВЕНТИЛ МОНТАЖЕН AK – 012 5А 30535 563 – 5021
12 А – КАМЕРА AK – 012 I / 28494 56 – 5017
13 ПРОБКА 3/4″ AK – 013 4В 36870 556 – 5022
14 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН AK – 014 4А 27763/37 593 – 6016
15 ЛОСТ РАЗХЛАБИТЕЛЕН AK – 016 4А 33758 582 – 5033
16 МГ – КЛАПАН AK – 016 4А 30537 593 – 9018
17 ПРОБКА ПРОХОДНА AK – 017 4А 66050 556 – 5030
18 ЧАША ПРЕДПАЗНА AK – 018 4А 33759/1 587 – 5074
19 ПОВДИГАЧ AK – 019 4А 65736 556 – 5009
20 ЩАНГА НАГНЕТАТЕЛНА AK – 020 I / 29125 596 – 5007
21 МАНШЕТ AK – 022 4А 18294/36 593 – 7013
22 ДИСК ОПОРЕН AK – 023 4А 67436 570 – 5072
23 ПРУЖИНА AK – 024 4А 66211 590 – 5075

*ТРАНСКОМ'С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.