AL - Разхлабител

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСКОМ’С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
1 О – ПРЪСТЕН AL – 01
2 О – ПРЪСТЕН AL – 02
3 ГАРНИТУРА AL – 03
4 К – МАНШЕТ AL – 10
5 О – ПРЪСТЕН AL – 11
6 К – МАНШЕТ AL – 12
7 К – МАНШЕТ AL – 20
8 О – ПРЪСТЕН AL – 21
9 К – МАНШЕТ AL – 22
10 МГ – ВЕНТИЛ AL – 50
11 К – МАНШЕТ AL – 51
12 МГ – ВЕНТИЛ AL – 60
13 О – ПРЪСТЕН AL – 61
14 ШАЙБА AL – 62
15 О – ПРЪСТЕН AL – 71
16 МГ – ВЕНТИЛ AL – 80
17 К – МАНШЕТ AL – 81
18 К – МАНШЕТ AL – 82
19 О – ПРЪСТЕН AL – 83

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.