AP - Апарат против повличане

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСКОМ’С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
1 ПРЪСТЕН ПОДДЪРЖАЩ AP – 007 4А 43191 564 – 5019
2 О – ПРЪСТЕН AP – 008 4А 75532 593 – 6574
3 ДИСК УПРАВЛЯВАЩ AP – 009 4А 36865 568 – 5002
4 ДИСК УПРАВЛЯВАЩ AP – 012 3В 43797 568 – 5022
5 ПРУЖИНА AP – 014 4A 95013 590 – 5207
6 ПОВДИГАЧ AP – 018 4А 36870 555 – 5015
7 ПРУЖИНА AP – 023 4B 35436 590 – 5191
8 ПРЪСТЕН ВОДЕЩ / ВТУЛКА AP – 025 5А 36866 565 – 5034
9 ФИЛТЪР AP – 032 4А 43212 596 – 5099
10 ВЕНТИЛЕН ВОДАЧ / КАПАЧКА AP – 033 5А 36873 556 – 5050
11 КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН AP – 034 DIN 31263 594 – 5010
12 МГ – КЛАПАН AP – 035 4А 67524 593 – 9002
13 ПРУЖИНА AP – 036 590 – 5028
14 ПРУЖИНА AP – 037 4А 36868 590 – 5042
15 МАНШЕТ AP – 039 5А 37241/1 593 – 7023
16 МГ – КЛАПАН AP – 040 4В 41643 593 – 9029
17 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН AP – 040 4А 63776 593 – 9508
18 К – МАНШЕТ AP – 041 N-893/30.2 593 – 7515
19 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН ШГ 45 AP – 042 593 – 9506
20 ПРЪСТЕН ПОДЛОЖЕН AP – 049 5А 36878 587 – 5036
21 ЛАГЕРНА ГИЛЗА AP – 050 4А 36861 562 – 5003

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата са предоставят само за сравнение.