EB - Ускоряващ вентил

ТРАНСКОМ С IDNameREF ID1REF ID2
EB-004КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН4A 31340/14594 - 5009
EB-005МАНШЕТ4A 18294/35593 - 7008
EB-006МГ - ВЕНТИЛI / 1444256 - 5079
EB-010КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН4A 31340/5594 - 5012
EB-011МАНШЕТ4A 18294/5593 - 7004
EB-013ПРУЖИНА4A 37655/5590 - 5027
EB-014ФИЛТЪРI / 14443585 - 5003
EB-015МГ - КЛАПАН5A 38365593 - 9025
EB-023УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН4A 27763/9593 - 6001
EB-026ПОДЛОЖНА ШАЙБА / ДИСК МЕМБРАНЕН4A 40323526 - 5004
EB-027МЕМБРАНА4A 38362593 - 8012
EB-028МЕМБРАННА ПОДЛОЖКА4A 38446563 - 5002
EB-029ВОДЕЩА ЩАНГА / ВОДАЧ4A 38449546 - 5009
EB-030ПРУЖИНА4A 37656/6590 - 5072
EB-031ЗЕГЕР4A 86239589 - 5009
EB-033ФИЛТЪР5A 38433/1585 - 5011
EB-034КЛАПАН5A 38435562 - 5004
EB-036МАНШЕТ4A 18294/10593 - 7009
EB-037ПРУЖИНА4A 37656/7590 - 5031
EB-038МГ - ВЕНТИЛI / 1444156 - 5077
EB-039ГАРНИТУРА4A 38363593 - 8025
EB-044КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН4A 31340/7594 - 5008
EB-045ПРУЖИНА4A 45118590 - 5050
EB-046МГ - ВЕНТИЛI / 1187956 - 5075
EB-051ВИЛКА4A 30749582 - 5017