EB - Ускоряващ вентил

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСКОМ'С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
1 КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН EB – 004 4A 31340/14 594 – 5009
2 МАНШЕТ EB – 005 4A 18294/35 593 – 7008
3 МГ – ВЕНТИЛ EB – 006 I / 14442 56 – 5079
4 КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН EB – 010 4A 31340/5 594 – 5012
5 МАНШЕТ EB – 011 4A 18294/5 593 – 7004
6 ПРУЖИНА EB – 013 4A 37655/5 590 – 5027
7 ФИЛТЪР EB – 014 I / 14443 585 – 5003
8 МГ – КЛАПАН EB – 015 5A 38365 593 – 9025
9 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН EB – 023 4A 27763/9 593 – 6001
10 ПОДЛОЖНА ШАЙБА / диск мембранен EB – 026 4A 40323 526 – 5004
11 МЕМБРАНА EB – 027 4A 38362 593 – 8012
12 МЕМБРАННА ПОДЛОЖКА EB – 028 4A 38446 563 – 5002
13 ВОДЕЩА ЩАНГА / ВОДАЧ EB – 029 4A 38449 546 – 5009
14 ПРУЖИНА EB – 030 4A 37656/6 590 – 5072
15 ЗЕГЕР EB – 031 4A 86239 589 – 5009
16 ФИЛТЪР EB – 033 5A 38433/1 585 – 5011
17 КЛАПАН EB – 034 5A 38435 562 – 5004
18 МАНШЕТ EB – 036 4A 18294/10 593 – 7009
19 ПРУЖИНА EB – 037 4A 37656/7 590 – 5031
20 МГ – ВЕНТИЛ EB – 038 I / 14441 56 – 5077
21 ГАРНИТУРА EB – 039 4A 38363 593 – 8025
22 КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН EB – 044 4A 31340/7 594 – 5008
23 ПРУЖИНА EB – 045 4A 45118 590 – 5050
24 МГ – ВЕНТИЛ EB – 046 I / 11879 56 – 5075
25 ВИЛКА EB – 051 4A 30749 582 – 5017

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.