FE115 - Функционен вентил

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСКОМ'С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
1 О – ПРЪСТЕН FE – 008 33342228
2 ВЕНТИЛ FE – 010 33342210
3 К – МАНШЕТ FE – 011 35317111 – 1
4 О – ПРЪСТЕН FE – 014 33342214
5 МАНШЕТ FE – 016 33342216
6 К – МАНШЕТ FE – 021 33342221
7 О – ПРЪСТЕН FE – 022 35111240
8 О – ПРЪСТЕН FE – 023 33342223
9 ГАРНИТУРА FE – 034 33311122

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.