KM - Кран машинист

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСКОМ'С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
1 ПРУЖИНА KM – 008 4A 30159/5 590 – 5073
2 СКАЛА KM – 010 4A 36342 588 – 5132
3 КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН KM – 012 5A 35009 594 – 5039
4 ВИНТ РЕГУЛИРАЩ KM – 017 5A 30185 548 – 5013
5 ВТУЛКА РЕГУЛИРАЩА KM – 018 5A 30186 531 – 5003
6 ВИНТ СПЕЦИАЛЕН / ПРЪСТЕН KM – 019 4A 40700 526 – 5013
7 ВТУЛКА УПРАВЛЯВАЩА KM – 020 3А 36472 564 – 5013
8 ДИСК ГЪРБИЧЕН KM – 021 I / 13326 596 – 5002
9 ВТУЛКА ПРУЖИННА KM – 022 4A 34775 525 – 5015
10 ПЛОЧА УПОРНА KM – 024 5A 34012 575 – 5007
11 ПРУЖИНА KM – 025 4A 30183 590 – 5120
12 ПРУЖИНА KM – 026 5A 34014 590 – 5170
13 ВТУЛКА KM – 028 4A 34007 556 – 5038
14 ВТУЛКА С МАНШЕТ KM – 029 56 – 5038
15 ВОДАЧ KM – 030 5A 34008 556 – 5053
16 ВИНТ МЕМБРАНЕН KM – 033 5A 30180 556 – 5049
17 ДИСК МЕМБРАНЕН KM – 034 4A 34009 564 – 5020
18 МЕМБРАНА KM – 035 5A 30179 593 – 8016
19 ФИЛТЪР KM – 036 4A 42766 585 – 5010
20 ШАЙБА ПРУЖИННА KM – 038 5A 30182 570 – 5068
21 ПРУЖИНА KM – 039 4A 45698 590 – 5004
22 КЛАПАН ДВУСЕДАЛИЩЕН KM – 040 4A 45699 549 – 5011
23 ДИСК KM – 041 4A 42765 562 – 5005
24 КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН KM – 042 5A 30225 594 – 5028
25 ВИНТ ВЕНТИЛЕН KM – 047 5A 37027 556 – 5027
26 МАНШЕТ KM – 049 5A 37241/1 593 – 7023
27 ВТУЛКА ОПОРНА KM – 050 5A 30209 567 – 5010
28 ПРУЖИНА KM – 051 4A 30159/8 590 – 5051
29 МГ – КЛАПАН KM – 052 5A 37028 593 – 9016
30 ДЮЗА KM – 053 I / 13324 56 – 5095
31 ФИЛТЪР KM – 055 I / 13239 585 – 5015
32 ТАПА KM – 056 5A 30221 556 – 5028
33 О – ПРЪСТЕН KM – 057 5A 33356 593 – 6502
34 ПРУЖИНА KM – 058 4A 30159/9 590 – 5054
35 МГ – КЛАПАН KM – 059 4A 36160/2 593 – 9019
36 ПРУЖИНА KM – 060 4A 30159/14 590 – 5008
37 ПРЪСТЕН ОТВОРЕН KM – 061 5A 31955 567 – 5011
38 МАНШЕТ KM – 062 4A 50999 593 – 7002
39 МГ – ВЕНТИЛ KM – 063 I / 13256 56 – 5086
40 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН KM – 069 5A 30152 593 – 6002
41 ДИСК KM – 071 5A 30174 567 – 5002
42 МЕМБРАНА KM – 072 4A 36269 593 – 8015
43 ДИСК KM – 073 4A 301373 563 – 5001
44 ПРОБКА KM – 074 I / 13247 596 – 5076
45 МАНШЕТ KM – 075 4A 18294/26 593 – 7006
46 ЩАНГА БУТАЛНА KM – 076 5A 30169 549 – 5008
47 ВИНТ ВЕНТИЛЕН KM – 077 5A 36158 526 – 5015
48 ФИЛТЪР KM – 078 4A 41549 585 – 5006
49 ПРЪСТЕН ОТВОРЕН KM – 080 5A 30166 565 – 5021
50 МАНШЕТ KM – 081 4A 41986 593 – 7030
51 ПРЪСТЕН KM – 082 5A 30167 567 – 5012
52 МГ – ВЕНТИЛ KM – 083 I / 20768 56 – 5078
53 ПРУЖИНА KM – 084 4A 30159/2 590 – 5053
54 ПРУЖИНА KM – 085 4A 30159/3 590 – 5074
55 ПРЪСТЕН УПОРЕН KM – 086 5A 30160 569 – 5027
56 ПЛАСТИНА ЗАТВАРЯЩА KM – 090 I / 13684 586 – 5038
57 ПРУЖИНА KM – 091 4A 30159/15 590 – 5022
58 ЩИФТ KM – 092 N 501 540 – 5001
59 ФИКСАТОР KM – 094 5A 35931 549 – 5007
60 ПРУЖИНА KM – 096 4A 30159/16 590 – 5006
61 ТАПА KM – 100 5A 30207 556 – 5001
62 ПРУЖИНА KM – 102 4A 30159/7 590 – 5095
63 МГ – ВЕНТИЛ KM – 103 I / 20769 56 – 5082
64 ПРУЖИНА KM – 104 4A 30159/10 590 – 5055
65 УПЛЪТНЕНИЕ KM – 105 5A 38704 593 – 9502
66 ВТУЛКА / КАПАЧКА С НИТ KM – 112 5A 30158 555 – 5037
67 МАНШЕТ KM – 113 4B 36068 593 – 7031
68 ВИНТ ВЕНТИЛЕН KM – 114 4A 36195 553 – 5014
69 МГ – КЛАПАН KM – 115 4A 40704 593 – 9028
70 ПРУЖИНА KM – 116 4A 30159/1 590 – 5030
71 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН KM – 118 5A 30154 593 – 6005
72 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН KM – 118 5A 30154 596 – 6005
73 ДИСК KM – 123 4A 48041 563 – 5013
74 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН KM – 124 4B 30584 593 – 5046
75 БУТАЛО KM – 125 I / 13243 596 – 5093
76 МАНШЕТ KM – 126 4A 18294/25 593 – 7001
77 МГ – КЛАПАН KM – 127 4A 36160/1 593 – 9017
78 МГ – ВЕНТИЛ / тласкач KM – 128 56 – 5058
79 МГ – ВЕНТИЛ KM – Dako 01.00

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.