KR1 - Преводач на налягане

ТРАНСКОМ С IDNameREF ID1REF ID2
KR1-005О - ПРЪСТЕН4A 27763/10593 - 6003
KR1-007МГ - ВЕНТИЛI / 1475156 - 5007
KR1-011МЕМБРАНА4A 30507593 - 8003
KR1-015/016МГ - ВЕНТИЛI / 1475256 - 5080
KR1-019ПРУЖИНА4A 30485/11590 - 5052
KR1-020ПРУЖИНА4A 30485/10590 - 5084
KR1-023ФИЛТЪР4B 22845585 - 5005
KR1-024I - ПРЪСТЕН4A 31340/10594 - 5016
KR1-026МАНШЕТ4A 18294/18593 - 7010