KR1 - Преводач на налягане

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСКОМ'С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
1 О – ПРЪСТЕН KR1 – 005 4A 27763/10 593 – 6003
2 МГ – ВЕНТИЛ KR1 – 007 I / 14751 56 – 5007
3 МЕМБРАНА KR1 – 011 4A 30507 593 – 8003
4 МГ – ВЕНТИЛ KR1 – 015/016 I / 14752 56 – 5080
5 ПРУЖИНА KR1 – 019 4A 30485/11 590 – 5052
6 ПРУЖИНА KR1 – 020 4A 30485/10 590 – 5084
7 ФИЛТЪР KR1 – 023 4B 22845 585 – 5005
8 I – ПРЪСТЕН KR1 – 024 4A 31340/10 594 – 5016
9 МАНШЕТ KR1 – 026 4A 18294/18 593 – 7010

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.