AK – 005

ГИЛЗА AK – 005
Референтен номер: 4A 66054
Референтен номер: 566 – 5004

Описание

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.
*TRANSCOM’S is not affiliated with the manufacturers of the reference part numbers. They are shown for illustrative purpose only.