DU – 047

УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН DU – 047
Референтен номер: 4A 27763/9
Референтен номер: 593 – 6001

Описание

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.
*TRANSCOM’S is not affiliated with the manufacturers of the reference part numbers. They are shown for illustrative purpose only.