DU – 053

К – МАНШЕТ DU – 053
Референтен номер: N-891/40.8
Референтен номер: 593 – 7529

Описание

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.
*TRANSCOM’S is not affiliated with the manufacturers of the reference part numbers. They are shown for illustrative purpose only.