GV – 028

КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН GV – 028
Референтен номер: 4A 42390
Референтен номер: 594 – 5037

Описание

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.
*TRANSCOM’S is not affiliated with the manufacturers of the reference part numbers. They are shown for illustrative purpose only.