KC – 007

УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН ШГ 50 KC – 007
Референтен номер: 4A 23430/1
Референтен номер: 593 – 6028

Описание

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.
*TRANSCOM’S is not affiliated with the manufacturers of the reference part numbers. They are shown for illustrative purpose only.