KM – 055

ФИЛТЪР KM – 055
Референтен номер: I / 13239
Референтен номер: 585 – 5015

Описание

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.
*TRANSCOM’S is not affiliated with the manufacturers of the reference part numbers. They are shown for illustrative purpose only.