KM – 084

ПРУЖИНА KM – 084
Референтен номер: 4A 30159/2
Референтен номер: 590 – 5053

Описание

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.
*TRANSCOM’S is not affiliated with the manufacturers of the reference part numbers. They are shown for illustrative purpose only.