KM – 124

УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН KM – 124
Референтен номер: 4B 30584
Референтен номер: 593 – 5046

Описание

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.
*TRANSCOM’S is not affiliated with the manufacturers of the reference part numbers. They are shown for illustrative purpose only.