AL - Разхлабител

  НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСКОМ'С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
1 О – ПРЪСТЕН AL – 01    
2 О – ПРЪСТЕН AL – 02    
3 ГАРНИТУРА AL – 03    
4 К – МАНШЕТ AL – 10    
5 О – ПРЪСТЕН AL – 11    
6 К – МАНШЕТ AL – 12    
7 К – МАНШЕТ AL – 20    
8 О – ПРЪСТЕН AL – 21    
9 К – МАНШЕТ AL – 22    
10 МГ – ВЕНТИЛ AL – 50    
11 К – МАНШЕТ AL – 51    
12 МГ – ВЕНТИЛ AL – 60    
13 О – ПРЪСТЕН AL – 61    
14 ШАЙБА AL – 62    
15 О – ПРЪСТЕН AL – 71    
16 МГ – ВЕНТИЛ AL – 80    
17 К – МАНШЕТ AL – 81    
18 К – МАНШЕТ AL – 82    
19 О – ПРЪСТЕН AL – 83  

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.