FE115 - Функционен вентил

  НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСКОМ’С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
1 О – ПРЪСТЕН FE – 008   33342228
2 ВЕНТИЛ FE – 010   33342210
3 К – МАНШЕТ FE – 011   35317111 – 1
4 О – ПРЪСТЕН FE – 014   33342214
5 МАНШЕТ FE – 016   33342216
6 К – МАНШЕТ FE – 021   33342221
7 О – ПРЪСТЕН FE – 022   35111240
8 О – ПРЪСТЕН FE – 023   33342223
9 ГАРНИТУРА FE – 034   33311122

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.