ПНЕВМАТИЧНИ СПИРАЧКИ

От 1990-та година до днес, ТРАНСКОМ’С произвежда и снабдява всички вагоноремонтни и вагоностроителни заводи в страната, както и множество европейски предприятия, с висококачествени резервни части и ремонтни комплекти за спирачните системи на железопътния транспорт.

Производствената програма на ТРАНСКОМ’С по направление „Пневматични спирачки“ включва:

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПНЕВМОПРОЦЕСОРИ

За планови и инцидентни ремонти на функционни вентили и специфични за ЖП-транспорта пневмоапарати, ТРАНСКОМ’С произвежда високоточни гумени, металогумени, клингеритови и полимерни изделия, сред които резервни части и ремонтни комплекти за:

 • A-КАМЕРА
 • АПАРАТ ПРОТИВ ПОВЛИЧАНЕ
 • РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ
 • C – КАПАК
 • ПРЕВОДАЧ НА НАЛЯГАНЕ
 • ОБРЪЩАТЕЛ
 • ОСНOВЕН ВЕНТИЛ
 • КРАН МАШИНИСТ
 • ПPОТИВОПОВЛИЧАЩ ВЕНТИЛ
 • R – ПЪЛНИТЕЛ
 • РЕЛЕ ВЕНTИЛ

ВЪЗДУХОПРОВОДНА АРМАТУРА

СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ

СЪЕДИНИТЕЛНИ МАРКУЧИ

БЕЗРЕЗБОВИ ФИТИНГИ

РЪКОХВАТКИ, ОСИ, ЕЛЕМЕНТИ