МАТРОСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСКОМ'С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
1 УПЛ. ШАЙБА M – 001 183.009
2 МЕМБРАНА M – 002 183.011
3 МАНШЕТ M – 003 222.006
4 МАНШЕТ M – 004 222.011
5 МАНШЕТ M – 005 265.242
6 УПЛ. ПРЪСТЕН M – 006 265.246
7 МГ – КЛАПАН M – 007 270.130
8 МАНШЕТ M – 008 270.313
9 МАНШЕТ M – 009 270.317
10 ГАРНИТУРА M – 010 270.326
11 ДИАФРАГМА M – 011 270.379
12 ГНЕЗДО M – 012 270.385
13 УПЛЪТНЕНИЕ M – 013 270.397
14 МАНШЕТ M – 014 270.398
15 УПЛ. ПРЪСТЕН M – 015 270.549
16 МАНШЕТ M – 016 270.769
17 УПЛЪТНЕНИЕ M – 017 270.773
18 УПЛ. ПРЪСТЕН M – 018 295.210
19 МАНШЕТ M – 019 305.156
20 ГАРНИТУРА M – 020 394.003
21 МЕМБРАНА M – 021 483.005
22 МГ – КЛАПАН M – 022 483.090
23 МГ – КЛАПАН M – 023 483.110
24 УПЛЪТНЕНИЕ M – 024 135.05.21А
25 ГАРНИТУРА M – 025 270.330-1
26 МАНШЕТ M – 026 270.397-3
27 ГАРНИТУРА M – 027 270.399-2
28 МЕМБРАНА M – 028 270.716-2
29 УПЛЪТНЕНИЕ M – 029 334.1729А-2

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.