DU - Преводач на налягане

ТРАНСКОМ С IDNameREF ID1REF ID2
DU-007МЕМБРАНА4A 38266593 - 8011
DU-009МАНШЕТ4A 18294/9593 - 7007
DU-013ОС5A 39131546 - 5004
DU-016МГ - ВЕНТИЛ56 - 5076
DU-018ПРУЖИНА4A 37656/9590 - 5116
DU-023ВИЛКА4A 38275582 - 5016
DU-029УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН4A 27763/24593 - 6014
DU-030ПРИТИСКАЧ4A 40559551 - 5017
DU-031О - ПРЪСТЕН4A 40125/6593 - 6501
DU-032ПРУЖИНА4A 37656/4590 - 5070
DU-033БУТАЛО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО4A 40558563 - 5026
DU-035ШАЙБА5A 38272570 - 5070
DU-036МАНШЕТ4A 18294/1593 - 7003
DU-039МАНШЕТ4A 18294/36593 - 7012
DU-047УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН4A 27763/9593 - 6001
DU-048ВЕНТИЛЕН КАПАК / ТЯЛО4A 38279553 - 5009
DU-049КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН4A 31340/15594 - 5021
DU-051МГ - ВЕНТИЛI / 1437356 - 5081
DU-052ПРУЖИНА4A 37656/12590 - 5085
DU-053К - МАНШЕТN-891/40.8593 - 7529
DU-055МАНШЕТ4A 18294/37593 - 7011
DU-056ФИЛТЪРI / 14367585 - 5007
DU-058УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН4A 27763/23593 - 6008
DU15-008МГ - КЛАПАН4A 30294
DU15-014МАНШЕТ5A 30213
DU15-020МЕМБРАНА4A 83181
DU15-028УПЛ. ШАЙБА46815
DU15-044МЕМБРАНА3A 82839/1
DU15-064МАНШЕТ47728/7
DU15-070УПЛ. ПРЪСТЕН5A 33039
DU15-081ГАРНИТУРА46816/1
DU23A-002К - МАНШЕТ464084593 - 7529
DU23A-005МАНШЕТ4A 18294/9593 - 7007
DU23A-006МАНШЕТ4A 18294/37593 - 7011
DU23A-007ПРУЖИНА4A 37656/12590 - 5085
DU23A-011МЕМБРАНА4A 38266593 - 8011
DU23A-017ФИЛТЪРI / 14367585 - 5007
DU23A-019КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН4A 31340/15594 - 5021
DU23A-020УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН4A 27763/23593 - 6008
DU23A-028УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН4A 27763/24593 - 6014
DU23A-035УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН4A 27763/16593 - 6007
DU23A-037УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН4A 27763/9593 - 6001