DU - Преводач на налягане

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСКОМ’С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
1 МЕМБРАНА DU – 007 4A 38266 593 – 8011
2 МАНШЕТ DU – 009 4A 18294/9 593 – 7007
3 ОС DU – 013 5A 39131 546 – 5004
4 МГ – ВЕНТИЛ DU – 016 56 – 5076
5 ПРУЖИНА DU – 018 4A 37656/9 590 – 5116
6 ВИЛКА DU – 023 4A 38275 582 – 5016
7 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН DU – 029 4A 27763/24 593 – 6014
8 ПРИТИСКАЧ DU – 030 4A 40559 551 – 5017
9 О – ПРЪСТЕН DU – 031 4A 40125/6 593 – 6501
10 ПРУЖИНА DU – 032 4A 37656/4 590 – 5070
11 БУТАЛО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО DU – 033 4A 40558 563 – 5026
12 ШАЙБА DU – 035 5A 38272 570 – 5070
13 МАНШЕТ DU – 036 4A 18294/1 593 – 7003
14 МАНШЕТ DU – 039 4A 18294/36 593 – 7012
15 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН DU – 047 4A 27763/9 593 – 6001
16 ВЕНТИЛЕН КАПАК / ТЯЛО DU – 048 4A 38279 553 – 5009
17 КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН DU – 049 4A 31340/15 594 – 5021
18 МГ – ВЕНТИЛ DU – 051 I / 14373 56 – 5081
19 ПРУЖИНА DU – 052 4A 37656/12 590 – 5085
20 К – МАНШЕТ DU – 053 N-891/40.8 593 – 7529
21 МАНШЕТ DU – 055 4A 18294/37 593 – 7011
22 ФИЛТЪР DU – 056 I / 14367 585 – 5007
23 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН DU – 058 4A 27763/23 593 – 6008
24 МГ – ВЕНТИЛ DU 15 – 008 4A 30294
25 МАНШЕТ DU 15 – 014 5A 30213
26 МЕМБРАНА DU 15 – 020 4A 83181
27 УПЛ. ШАЙБА DU 15 – 028 46815
28 МЕМБРАНА DU 15 – 044 3A 82839/1
29 МАНШЕТ DU 15 – 064 47728/7
30 УПЛ. ПРЪСТЕН DU 15 – 070 5A 33039
31 ГАРНИТУРА DU 15 – 081 46816/1
32 К – МАНШЕТ DU 23A – 002 464084 593 – 7529
33 МАНШЕТ DU 23A – 005 4A 18294/9 593 – 7007
34 МАНШЕТ DU 23A – 005 4A 18294/37 593 – 7011
35 ПРУЖИНА DU 23A – 007 4A 37656/12 590 – 5085
36 МЕМБРАНА DU 23A – 011 4A 38266 593 – 8011
37 ФИЛТЪР DU 23A – 017 I / 14367 585 – 5007
38 КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН DU 23A – 019 4A 31340/15 594 – 5021
39 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН DU 23A – 020 4A 27763/23 593 – 6008
40 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН DU 23A – 028 4A 27763/24 593 – 6014
41 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН DU 23A – 035 4A 27763/16 593 – 6007
42 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН DU 23A – 037 4A 27763/9 593 – 6001

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.