GV - Основен вентил

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСКОМ'С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
1 ДИСК ОПОРЕН GV – 004 5A 30857 570 – 5094
2 МАНШЕТ GV – 005 4A 18294/8 593 – 7026
3 ВТУЛКА НАПАСВАЩА GV – 006 4A 30480 570 – 5042
4 ГАРНИТУРА GV – 008 4A 30826 593 – 8022
5 МГ – КЛАПАН GV – 009 4A 30499 593 – 9003
6 ЗЕГЕР GV – 010 4A 86235/2 589 – 5008
7 ШАЙБА ПРИТИСКАЩА GV – 011 4A 88407 587 – 5168
8 К – МАНШЕТ GV – 012 N-894/06.8 593 – 7504
9 МАНШЕТ GV – 012 / 080 4A 18294/5 593 – 7004
10 ДИСК МЕМБРАНЕН GV – 014 4A 55113 574 – 5008
11 ТЯЛО ВОДЕЩО GV – 015 4A 30488 553 – 5007
12 КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН GV – 016 4A 31340/9 594 – 5006
13 ПРУЖИНА GV – 017 4A 30485/9 590 – 5005
14 МГ – КЛАПАН GV – 018 4A 30489 593 – 9026
15 ПОВДИГАЧ GV – 019 4A 55508 549 – 5013
16 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН GV – 021 4A 27763/9 593 – 6001
17 ФИЛТЪР GV – 025 4A 30718 587 – 5037
18 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН GV – 026 4A 42391 593 – 6027
19 ШАЙБА ПЕРФОРИРАНА / ДИСК ФИЛТЪРЕН GV – 027 5A 30720 588 – 5109
20 КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН GV – 028 4A 42390 594 – 5037
21 КОКОСОВА ВЛОЖКА / ШАЙБА ФИЛТЪР GV – 028 4A 42390 594 – 5037
22 ФИЛТЪРНА КУТИЯ / ПРАХОЗАДЪРЖАТЕЛ GV – 029 I 11926 587 – 5061
23 ГАРНИТУРА GV – 030 4A 27763/11 593 – 8023
24 МЕМБРАНА GV – 030 3A 88131 593 – 8023
25 ФИН ФИЛТЪР GV – 031 I / 11925 586 – 5061
26 КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН GV – 033 4A 31340/2 594 – 5018
27 ГИЛЗА ПРОХОДНА GV – 037 4A 30498/1 569 – 5011
28 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН GV – 041 4A 27763/12 593 – 6015
29 МЕМБРАНА GV – 043 4A 26918 593 – 8002
30 ДИСК МЕМБРАНЕН GV – 044 4A 30511/2 567 – 5004
31 ПРОБКА ВОДЕЩА GV – 045 4B 35338 554 – 5010
32 МАНШЕТ GV – 046 4A 18294/17 593 – 7003
33 КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН GV – 047 4A 31340/1 594 – 5014
34 МГ – КЛАПАН GV – 048 4A 30509 593 – 9014
35 ПРУЖИНА GV – 049 4A 30485/13 590 – 5044
36 ПРУЖИНА GV – 053 5A 21247 590 – 5029
37 МЕМБРАНА GV – 056 4A 30507 593 – 8003
38 ДИСК МЕМБРАНЕН GV – 057 4A 30511 / 3 567 – 5005
39 ПРОБКА ВОДЕЩА GV – 058 4B 35339 554 – 5009
40 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН GV – 058 4A 27763/23 593 – 6008
41 КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН GV – 059 4A 31340/3 594 – 5015
42 ТАЛЕРКА ПРУЖИННА GV – 060 4A 30514 569 – 5005
43 ПРУЖИНА GV – 063 4A 30485 / 1 590 – 5096
44 ПРУЖИНА GV – 064 4A 30485/28 590 – 5094
45 ПРУЖИНА GV – 065 4A 30485/2 590 – 5064
46 ДИСК МЕМБРАНЕН GV – 069 5A 31332 565 – 5008
47 ВТУЛКА ВОДЕЩА GV – 071 4A 31336 553 – 5004
48 МГ – КЛАПАН GV – 072 4A 31334 593 – 9015
49 ПРУЖИНА GV – 074 4A 30485/3 590 – 5110
50 ПРУЖИНА GV – 075 4A 57217 590 – 5111
51 БУКСА ВОДЕЩА GV – 076 4A 30911 553 – 5016
52 ПРУЖИНА GV – 077 4A 30485/15 590 – 5007
53 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН GV – 078 4A 27763/15 593 – 6004
54 ВТУЛКА ВЕНТИЛНА GV – 079 I / 11630 585 – 5001
55 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН GV – 081 4A 27763/16 593 – 6007

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.