L86 - Локомотив 86-та серия

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСКОМ’С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
1 К – МАНШЕТ ф15 х ф9 х 1.5 L86 – 001
2 К – МАНШЕТ ф19 х ф11 х 3 L86 – 002
3 К – МАНШЕТ ф20.6 х ф11 х 2 L86 – 003
4 УПЛЪТНЕНИЕ ф23 х ф2.5 L86 – 004
5 УПЛЪТНЕНИЕ ф25 х ф2 L86 – 005
6 УПЛЪТНЕНИЕ ЧЕЛНО ф26.2 х ф12 х 42 L86 – 006
7 К – МАНШЕТ ф36.5 х ф27.5 х 2.5 L86 – 007
8 УПЛЪТНЕНИЕ ф46 х ф2 L86 – 008
9 К – МАНШЕТ ф50.3 х ф39.3 х 2.9 L86 – 009
10 К – МАНШЕТ ф59.5 х ф43 х 2.5 L86 – 010
11 К – МАНШЕТ ф60.5 х ф47 х 3.3 L86 – 011
12 К – МАНШЕТ ф80.8 х ф64.6 х 4.5 L86 – 012
13 МГ – ВЕНТИЛ L86 – 013 R 58314
14 КАСКАДЕН ВЕНТИЛ L86 – 014
15 ТАЛЕРКА – КЛАПАН L86 – 015
16 ПАТРОН МГ – ЕПВ L86 – 016
17 ТАПА №4 L86 – 017

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.