RF - R-пълнител

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСКОМ'С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
1 МЕМБРАНА RF – 001 4A 26918 593 – 8002
2 ПРУЖИНА RF – 003 4A 30385/14 590 – 5020
3 ЧАША МАЛКА / ТАЛЕРКА ПРУЖИННА RF – 004 4A 27933 587 – 5054
4 КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН RF – 006 4A 31340/12 594 – 5020
5 МЕМБРАНА RF – 007 4B 25854 593 – 8010
6 ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННА RF – 008 5A 30522 562 – 5007
7 ПРУЖИНА RF – 010 4A 30485/13 590 – 5044
8 МАНШЕТ RF – 011 4A 18294/8 593 – 7026
9 ГАРНИТУРА RF – 012 4A 31653 593 – 8024
10 ВТУЛКА НАПАСВАЩА RF – 013 4A 30480 570 – 5042
11 ВТУЛКА НАПАСВАЩА RF – 014 4A 31525 570 – 5043
12 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН RF – 017 4A 27763/2 593 – 6011
13 МЕМБРАНА RF – 019 4A 30711 593 – 8001
14 ТАЛЕРКА МЕМБРАННА RF – 020 4A 27936 575 – 5004
15 МГ – КЛАПАН RF – 021 4A 39279 593 – 9021
16 КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН RF – 022 4A 31340/7 594 – 5008
17 ПРУЖИНА RF – 023 4A 45118 590 – 5050
18 МГ – ВЕНТИЛ RF – 024 I / 11879 56 – 5075
19 КЛИНГЕРИТОВ ПРЪСТЕН RF – 026 4A 31340/8 594 – 5007
20 ПРУЖИНА RF – 027 4A 88332 590 – 5063
21 МГ – ВЕНТИЛ RF – 028 I / 11621 56 – 5074
22 ЗЕГЕР RF – 029 4A 86235/2 589 – 5008
23 МАНШЕТ RF – 030 4A 18294/5 593 – 7004
24 ВИЛКА RF – 033 4A 30749 582 – 5017
25 НИТ RF – 036 DIN 1434 575 – 5014
26 ОС ПРЕВКЛЮЧВАЩА RF – 037 4A 31620/1 550 – 5005
27 ВИЛКА RF – 038 4A 39213 582 – 5018
28 РЪКОХВАТКА RF – 040 4A 31590 582 – 5011

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.