RF1 - R-пълнител

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСКОМ'С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
1 О – ПРЪСТЕН RF1 – 007 4A 27763/21 593 – 6505
2 ФИЛТЪР RF1 – 011 5A 39245 585 – 5004
3 МГ – КЛАПАН RF1 – 016 5A 37798/2 593 – 9006
4 О – ПРЪСТЕН RF1 – 017 4A 27763/22 593 – 6504
5 ПРУЖИНА RF1 – 002 4A 37656/15 590 – 5109
6 ДИСК RF1 – 010 5A 10313 564 – 5007
7 ПРУЖИНА RF1 – 015 4A 37656/8 590 – 5041

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.