RGV

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСКОМ'С
1 О – ПРЪСТЕН RGV – 12
2 МГ – ВЕНТИЛ RGV – 15
3 К – МАНШЕТ RGV – 19
4 О – ПРЪСТЕН RGV – 20
5 О – ПРЪСТЕН RGV – 24
6 О – ПРЪСТЕН RGV – 31

*ТРАНСКОМ’С няма връзка с производителите на части с посочените референтни номера. Номерата се предоставят само за сравнение.