ТЕХНОЛОГИИ

Производствените процеси, които се извършват във фабриките на ТРАНСКОМ’С могат да бъдат класифицирани в следните технологични групи:

Инструментално и прототипно производство

Mounting

За собствени нужди ТРАНСКОМ’С произвежда:

 • алуминиеви шприц-форми за восъчни модели за прецизно леене;
 • стоманени прес-форми за производството на гумени и силиконови изделия;
 • щампови и щанцови инструменти;
 • прототипи на различни модели.

Студено металообработване

Cropped Image10 1 2

ТРАНСКОМ’С разполага с целият машинен парк необходим за обработка на лети и конвенционални метали в рамките на серийното производство. Това включва:

 • режещи, заточни, шлифовъчни машини;
 • универсални стругове и фрези;
 • резбови и револверни стругове;
 • стругове и фрези с ЦПУ;
 • гилотини, абкант, огъващи машини;
 • ексцентрик-преси и хидравлични преси, включително уникална 500 тонна многоетажна хидравлична преса.

Леене и термична обработка

Casting

ТРАНСКОМ’С разполага с машинния парк необходим за леене по стопяеми модели, кокилно леене и леене в пръст, но поради разрастване на мащабите на производството (над 120 тона прецизни отливки годишно) компанията е кооперирана със специализирани предприятия в областта на леярството и термичната обработка. Наличните пещи се използват за изпробване на произведената инструментална екипировка. Те включват:

 • високочестна индукционна пещ с две поти – 60 и 160кг.;
 • пещи за термична обработка;
 • съпротивителни пещи с поти по 500кг за алуминий и цветни метали;
 • газ/дизелова пещ с пота от 60кг. за бронз и месинг;
 • сушилни пещи (до 350°C) за импрегнация и изпичане на прахово покритие.

Каучуково и силикон-каучуково производство

Rubber 1

ТРАНСКОМ’С изработва гумени и силиконови изделия чрез вулканизация на сурови каучукови и силиконови смеси. В областта на композитните силиконови изолатори, ТРАНСКОМ’С използва еднокомпонентен HTV (високо-температурна вулканизация) материал, доказан като най-устойчив на механични и електрически натоварвания. За обработване на материала и превръщането му в готово изделие, ТРАНСКОМ’С разполага с необходимите:

 • хидравлични и винтови преси;
 • двуетажни преси със сила на пресоване 100т.;
 • смесителен вал за смеси;
 • машини за довършителна обработка на изделията;
 • контролни уреди за работния процес и за проверка на електро-механичните показатели на крайните продукти.

Монтажно-изпитателно производство

Cropped Lab

Високо-отговорната продукция на ТРАНСКОМ’С изисква безкомпромисен контрол на всеки етап от производството. За тази цел в ТРАНСКОМ’С са проектирани и създадени множество изпитателни стендове и лаборатории за електрически и механични изпитания – за входящ контрол на материалите и изходящ на готовите изделия – изолатори, клеми, фитинги, компенсатори и т.н. Това включва:

 • Изпитвателна преса за опън и натиск с дигитално отчитане на удължението;
 • Изпитателен стенд до 100kV за входящ контрол на материалите за силиконови изолатори;
 • Изпитателен стенд до 240kV за групови изпитания на готовите изолатори;
 • Измервателен уред за дебелина на покрития (цинкови и прахови);
 • Цифров твърдомер по скалите на Рокуел;
 • Твърдомер по Шор за гумените елементи;
 • Цифрови динамометри – 0 – 15kN;
 • Универсален тестов стенд за статично и динамично натоварване (до разрушаване) на различни конзолни конструкции, компенсатори и всички други силопренасящи елементи произвеждани от ТРАНСКОМ’С.